CRÈDITS LEGALS

Tots els elements inclosos en aquest joc, sense limitació; (exceptuant les fotografies cedides pel banc d’imatges Pexels que han estat editades per aquest projecte), il·lustracions, textos, informació, etc, així com l’estructura i el disseny gràfic, són propietat d’Andorra Turisme, S.A.U. i les corporacions Comunals d’Andorra i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. Com a usuari has de respectar-los i fer-ne un ús privat i personal. No està permesa la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense l’autorització prèvia i expressa per part d’Andorra Turisme, SAU i les corporacions Comunals d’Andorra. La utilització no autoritzada de la informació pot donar lloc a l’exercici d’accions legals pertinents.