EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Les corporacions Comunals d’Andorra i Andorra Turisme S.A.U. no es responsabilitzen dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús d’aquest joc. L’ús d’aquest joc i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari.