PISTES I SOLUCIONS

Aquí trobareu pistes i solucions per poder superar el pla d’emergència. Recordeu que no es necessari consultar-les abans no acabi el temps.

Pista 1

– Hi ha dos quadres elèctrics. Trobeu-los i compareu-los.

Pista 2

– Un dels quadres elèctrics té els interruptors moguts i l’altre conté lletres.

Pista 3

– S’han de seleccionar les lletres que es troben en el lloc on està mogut l’interruptor.

Resposta

Resposta: calma.

Pista 1

– Els sis cercles de la clau també es troben al codi.

Pista 2

– Cada número una lletra.

Pista 3

– Els números serveixen per ordenar les lletres i, així, formar la paraula.

Resposta

– Resposta: autonomia.

Pista 1

– Els punts que hi ha a l’esquema del costat del triangle es troben en un altre lloc.

Pista 2

– Els sis quadrats que contenen els punts s’han de retallar.

Pista 3

– S’han de doblegar els quatre quadrats que coincideixin amb els punts dels enigmes i doblegar-los tal i com s’indica per formar lletres.

Resposta

– Resposta: grup.

Pista 1

– Les lletres amb ratlles a sota es poden forma en un altre element del joc. 

Pista 2

– S’han de retallar els sis quadres que tenen part d’aquestes lletres amb colors diferents.

Pista 3

– S’han d’unir els quadrats com si fos un puzle. Les línies de fons formen números.

Pista 4

– Aquests números es converteixen a lletres en el convertidor inferior.

Resposta

– Resposta: consens

Pista 1

– Hi ha un esquema amb lletres. Aquestes lletres es troben en un altre element.

Pista 2

– Cal retallar les peces que contenen les lletres.

Pista 3

– S’han de col·locar totes les peces seguint l’esquema i es formen lletres.

Resposta

– Resposta: empatia

Pista 1

– L’esquema amb tires de colors es troba en un altre element del joc.

Pista 2

– S’han de retallar les tires colors i col·locar-les en l’ordre que s’indica a l’esquema.

Pista 3

– La tira negra conté unes fletxes que al col·locar-la al costat de les altres tires, senyalen lletres.

Resposta

– Resposta: reivindiqueu.

Pista 1

– Les R amb ratlles a sota es troben també una altra part on les ratlles es substitueixen per paraules.

Pista 2

– S’han d’ordenar les paraules, tenint en compte les llargades, tal i com s’indica amb les ratlles.

Pista 3

– Un cop ordenades, les lletres en verd formen les paraules.

Resposta

– Resposta: suport.

Pista 1

– Les ratlles blanques es poden complementar amb les ratlles blanques que es troben en un altre lloc.

Pista 2

– Cada guió agrupa unes ratlles, s’han de ajuntar totes elles en una sola forma.

Pista 3

– Cada un dels guions amaga una lletra. Totes elles formen una paraula.

Solució

– Resposta: compromís.

Pista 1

S’han de pintar totes les coordenades a la quadrícula blanca i negra. 

Pista 2

En els requadres de color blanc s’hi pot llegir una paraula. 

Pista 3

Els requadres negres formen els forats de lletres que formen la paraula.

Solució

 Resposta: cuidem-nos.