MISSIÓ DEL DOMINI DEL VENT COMPLERTA

Genial, missió complerta! Potser els mariners del Sant Gabriel haurien pogut enfrontar-se als contrabandistes, ja que a les escoles nàutiques, a banda de coneixements de la marina mercant, també s’havien d’adquirir coneixements de l’ús de les armes de foc. Però no ens podíem arriscar.

Guardes! No marxeu perquè sembla que la màquina ha detectat un nou perill per al nostre present!