PISTES I SOLUCIONS

Aquí trobareu algunes pistes per avançar en la recerca. RECORDEU que el més important és gaudir de l’aventura, així que  us aconsellem que primer intenteu resoldre el misteri pel vostre compte.

Escola nàutica - segon enigma: pista 1

– La forma circular del quadrant solar es relaciona amb els dos dibuixos.

Escola nàutica - segon enigma: pista 2

L’element que els relaciona són les línies. El dibuix de l’esquerra és la clau; el quadrant solar, el codi, i el dibuix de la dreta, l’ordre.

Escola nàutica - segon enigma: pista 3

– Anoteu els números romans que coincideixen en la posició marcada en el dibuix de l’esquerra.

Escola nàutica - segon enigma: pista 4

– Ordeneu els números romans segons la posició que sorgeix en relacionar les marques del dibuix de l’esquerra amb el de la dreta.

Escola nàutica - segon enigma: pista 5

– Seguint l’ordre, substituïu els interrogants de la fórmula pels números romans.

Escola nàutica - segon enigma: pista 6

– Resoleu la fórmula per descobrir el número de la casa on es troba l’Escola nàutica.

resposta final

La resposta és: VIII x XII + II – V = 93