PISTES I SOLUCIONS

Aquí trobareu algunes pistes per avançar en la recerca. RECORDEU que el més important és gaudir de l’aventura, així que  us aconsellem que primer intenteu resoldre el misteri pel vostre compte.

La comerciant - primer enigma: pista 1

– Els jeroglífics de la caixa es relacionen amb els noms de les famílies.

La comerciant - primer enigma: pista 2

– Els jeroglífics al costat dels noms de famílies amaguen un número.

La comerciant - primer enigma: pista 3

– Les monedes indiquen l’ordre.

La comerciant - primer enigma: pista 4

– El jeroglífic que conté una moneda fa referència a la família Gasull (gas + ull), el que conté dues monedes és Teixidor, el de les tres monedes és Gelpi (gel + pi); i el de quatre monedes és Casanova (casa + nova).

La comerciant - primer enigma: pista 5

– El jeroglífic del costat del nom de família és un número dibuixat amb el seu propi reflex.

La comerciant - primer enigma: pista 6

– Cal ordenar els números de cada una de les quatre famílies segons el nombre de monedes.

resposta final

La resposta és: 1507