PISTES I SOLUCIONS

 Aquí trobareu algunes pistes per avançar en la recerca. RECORDEU que el més important és gaudir de l’aventura, així que  us aconsellem que primer intenteu resoldre el misteri pel vostre compte.

Escola nàutica - primer enigma: pista 1

– Els colors del text de l’escola nàutica amaguen lletres. Les lletres ocultes són clau.

Escola nàutica - primer enigma: pista 2

– Els colors del text coincideixen amb els colors dels vaixells del mapa.

Escola nàutica - primer enigma: pista 3

– Totes les marques d’un mateix color amaguen lletres que, en ordre de lectura, formen una paraula.

Escola nàutica - primer enigma: pista 4

– Trobareu quatre paraules. Els vaixells i els seus colors indiquen l’ordre.

Escola nàutica - primer enigma: pista 5

– Ordeneu les paraules segons l’ordre dels colors dels vaixells i busqueu el que trobeu a la llegenda.

Escola nàutica - primer enigma: pista 6

– El lloc localitzat a la llegenda es relaciona amb una lletra. És aquesta la que heu d’introduir al formulari.

resposta final

La resposta és: T