EL REPTE DEL MIL·lENNI

  

PISTES I SOLUCIONS

A continuació podràs consultar pistes i solucions. Cada una d’elles està relacionada amb un dels ODS que amaga el presentador. Abans de consultar-les assegurat que ho has intentat i has valorat totes les possibilitats per trobar la resposta. 

ODS 1: FI DE LA POBRESA

– Cal observar totes les operacions matemàtiques que apareixen per ordre. La seva resolució és el número ocult: 700.000.

ODS 3: SALUT I BENESTAR

– De tots els hàbits que apareixen representats, n’hi ha un d’ells que no és saludable. Aquest és el número ocult que estàs buscant: 18.

L’ODS 6: AIGUA I SANEJAMENT

– De totes les cases, només una d’elles el seu laberint no té sortida. El número de la casa és el que estàs buscant. El número 61.

ODS 7: ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE

– Cal contar quantes vegades apareix cada una de les energies. El número de vegades que apareix l’energia menys nombrosa va davant. El codi ocult és 589.

ODS 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

– Cal seguir el recorregut dels camins i resoldre la fórmula. Només s’ha de seleccionar el número del camí que arriba fins al final. El número ocult és 19.

ODS 12: CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES

– Al seleccionar les lletres negres i al col·locar-les en ordre s’escriu el nom del número ocult: 31.

ODS 13: ACCIÓ CLIMÀTICA

– Compara tots els termòmetres que apareixen per pantalla i aquell que tingui la temperatura més elevada és el número ocult: 13.

ODS 14: VIDA SUBMARINA

 Dels peixos que apareixen tots, menys un, tenen una parella idèntica. El que no apareix dues vegades té el número ocult: 6.

ODS 15: VIDA TERRESTRE

– De tots els icones, has d’escollir aquells que perjudiquen l’ecosistema, ordenar les seves lletres per ordre d’aparició i es forma el nom del número ocult: 2.000.

ODS 17: ALIANÇA PELS OBJECTIUS

Del total de 17 objectius l’únic que no apareix per pantalla és l’objectiu 10. Aquest és el número ocult.

CODI SECRET DELS ODS

– Per descobrir el codi secret cal sumar tots els codis ocults en els vídeos del presentador. Descobreix els 10 codis dels ODS i suma’ls tots.